De Koninklijke Harmonie van Arcen

De vereniging

Geschiedenis

Op 2 juli 1851 wordt de ‘Harmonie van Arcen’ opgerichmet 11 muzikanten en digirent Lambert Zielkens. Anderhalf jaar later krijgt de vereniging haar eerste voorzitter: burgemeester van den Bergh.

In 1952 krijgt de vereniging het predikaat “Koninklijk”. Ze heeft dan 38 werkende leden en heeft 38 jongeren in opleiding.

De volgende mijlpaal in de geschiedenis van de Koninlijke Harmonie van Arcen is de oprichting van het tamboerskorps in 1961. Harmonie en schutterij slaan de handen ineen en Frans can Rijswijck neemt de leiding op zich.

In 1988 begint de Harmonie met het organiseren van de jaarlijkse aspergemarkt in Arcen.

In 2001 viert de vereniging haar 150 jarige bestaan. Ze heeft dan 10 bestuursleden, 46 leden en 5 leden van verdienste. De Koninlijke Harmonie heeft een eigen muziekopleiding met 53 leerlingen, waarvan 15 Arcense muziekanten en een aantal uit Lomm en Velden.

Onze missie

Muziek verbind mensen,
jong en oud

Bij de Koninklijke Harmonie van Arcen staan saamhorigheid, muziek en inclusiviteit centraal. Het is voor de Koninklijke Harmonie van Arcen daarom ook zeer belangrijk dat íedereen de kans krijgt om muziek te maken. De vereniging biedt daarom muzieklessen, lidmaatschap en instrumenten aan voor een prijs, die iedereen kan betalen.

Het streven van de Koninklijke Harmonie van Arcen is om mensen te verbinden met muziek, jong en oud.

Onze vereniging

De Koninklijke Harmonie van Arcen bestaat uit een harmonie en een drumband. Daarnaast verzorgen we ook gehele muziekopleidingen van A tot Z.

Harmonie

De muziekanten van de harmonie repeteren elke dinsdagavond om een zinderend concert voor te bereiden.

Tamboers

De Tamboers bestaan uit 9 leden, die elke maandagavond samen muziekmaken op het slagwerk.

Muziekopleiding

De vereniging biedt betaalbare muziekopleidingen aan voor alle instrumenten van de harmonie en tamboers.